§ 10 Sosiaalityöntekijän (ID3008) vakinaisen viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-3447

Päätöspäivämäärä

7.11.2018

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Sosiaalityöntekijän virassa on edellytyksenä sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 §, 32 §) sosiaalityöntekijän mukainen kelpoisuus.

Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräajassa kaksi hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista ei kukaan täyttänyt viran vaadittavia kelpoisuusehtoja.

 

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijä (ID3008) vakinaisen viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

(Pirkko Hansen-Haug), lastensuojelupäällikkö

Organisaatiotieto

Perhesosiaalityö