§ 6 Määräaikaisen johtajan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2017-1260

Päätöspäivämäärä

10.10.2017

Päätöksen tekijä

Lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalityöntekijä Katriina Peltola. Lisäksi hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa määräaikaista virkaa.

Katriina Peltolalla on sosiaalityöntekijäkoulutuksen lisäksi  Lastensuojelun sosiaalityön täydennyskoulutus, Johtamisen erikoisammattitutkinto, työnohjaajakoulutus ja Perhearviointikoulutus. Hänellä on monipuolinen sosiaalialan työkokemus johtavana sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja alkuarvioinnissa sekä sosiaalityöntekijän työkokemusta mm. koulukuraattorin, lastensuojelun  ja erikoissairaanhoidon työtehtävistä.

 

 

 

 

 

Päätös

Päätän valita sosiaalityöntekijä Katriina Peltolan Järvenpään kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan ajalle 1.11.2017 - 31.12.2019.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen sekä toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

lastensuojelun päällikkö, Pirkko Hansen-Haug

Organisaatiotieto

Järvenpää