§ 4 Perusopetuksen lehtorin (liikunta) viran (242267) täyttäminen toistaiseksi

Lataa 

JARDno-2017-1282

Päätöspäivämäärä

11.9.2017

Päätöksen tekijä

Kyrölän koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin perusopetuksen aineenopettajan (liikunta) kelpoisuus. Eduksi katsottiin hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä innostuksen kehittää liikkuvaa koulua.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (liikunta) virkaan on liikuntatieteiden maisteri Heikki Marjamaa. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita liikuntatieteiden maisteri Heikki Marjamaan Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (liikunta) virkaan 1.10.2017 alkaen toistaiseksi. 

Viran täyttäminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen sekä rikosrekisteriotteen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja niitä tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Vuosisidonnaisista lisistä päätetään erikseen. Työaika määritellään opettajatietolomakkeessa lukuvuosittain.

Allekirjoitus

Rehtori Helinä Perttu

Organisaatiotieto

Järvenpää