§ 2 Luokanopettajan virkaan valinta / Parekh Nirali

Lataa 

JARDno-2018-835

Päätöspäivämäärä

26.3.2018

Päätöksen tekijä

Kyrölän koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvatimuksista annetun asetuksen nro 996/1998 mukaisesti.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin lasten- ja nuorten palvelualueen luokanopettajan virkaan on Nirali Parekh. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Nirali Parekhin luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan KM Eija Linnermo.

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määrätyät OVTES:n mukaan ja tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Vuosisidonnaisesta lisästä päätetään erikseen.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimttanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ja nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen.

Allekirjoitus

Tiina Liimatainen, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus