§ 1 Kontrabassonsoiton tuntiopettaja

Lataa 

JARDno-2017-715

Päätöspäivämäärä

14.6.2017

Päätöksen tekijä

Kyrölän koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Kelpoisuusehtona oli musiikkioppilaitoksen opettajan pätevyys opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Eduksi katsottiin myös työkokemus taiteen perusopetusta antavassa musiikkioppilaitoksessa, kokemus kouluyhteistyöstä sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun nojalla soveltuvin ja sopivin Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston kontrabassonsoiton tuntiopettajan tehtävään on musiikin maisteri Kiira Siikavirta. Kiira Siikavirta on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa tehtävää.

Hallintosääntö 12. luku § 34

Päätös

Päätän valita musiikin maisteri Kiira Siikavirran kontrabassonsoiton tuntiopettajan tehtävään 14.8.2017 alkaen. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Koeaika on 6 kuukautta.

Valinta virkasuhteisluontoiseen tehtävään on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

Allekirjoitus

Rehtori Tammy Young

Organisaatiotieto

Järvenpää