§ 1 Erityisopettajan virkaan valinta 1.8.2018 alkaen / Takaniemi Johanna

Lataa 

JARDno-2018-932

Päätöspäivämäärä

13.3.2018

Päätöksen tekijä

Kyrölän koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin erityisopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilstön kelpoisuusvaatimuksista annetun astuksen nro 996/1998 mukaisesti.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin lasten- ja nuorten palvelualueen erityisopettajan virkaan on Johanna Takaniemellä. Johanna Takaniemi on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM, erityisopettaja Johanna Takaniemen erityisopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen.

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tarkennetaan viranhoitomääräyksessä. Vuosisidonnaisesta lisästä päätetään erikseen.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen tereydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista ja nähtävksi lain 504(2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen.

 

Allekirjoitus

Tiina Liimatainen, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus