§ 12 Romu- ja hylättyjen autojen siirto, varastointi ja romutus

Lataa 

JARDno-2017-1945

Päätöspäivämäärä

5.12.2017

Päätöksen tekijä

Kunnossapitopäällikkö

Päätöksen perustelut

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan hankintapäätösten tekemisessä, jossa päätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on alle 60 000 euroa, toimivalta on kunnossapitopäälliköllä, kun kyseessä on käyttötalousmeno. ( elinkeinojohtaja 29.8.2017 § 2 )

Päätös

Päätän, että romu- ja hylättyjen autojen siirto, varastointi ja romutus- hankinnan sopimuskumppaniksi valitaan Kuusakoski Oy kokonaishintaan n. 45 000 euroa.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Aija Schukov

Organisaatiotieto

Järvenpää