§ 7 Perävaunuvahinko Loutinkadulla

Lataa 

JARDno-2017-1537

Päätöspäivämäärä

30.11.2017

Päätöksen tekijä

Kunnossapitopäällikkö

Päätöksen perustelut

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan vahingonkorvausten myöntämisessä, jossa päätöksen tekijä määräytyy korvauksen kokonaisarvon mukaan ja jossa vahingonkorvauksen arvo on alle 5 000 euroa, toimivalta on kunnossapitopäälliköllä, kun kyseessä on käyttötalousmeno. ( elinkeinojohtaja 29.8.2017 § 2 )

Päätös

Vahingonkorvauslain ( 31.5.1974 / 412 ) 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella hakijalle aiheutuneen vahingon voitaisiin katsoa aiheutuneen Järvenpään kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Puistometsän puut ovat olleet saadun selvityksen mukaan päältä päin hyväkuntoisia eiväkä ole edellyttäneet toimenpiteitä. Kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta välttää vahinkoa sen ennaltaarvaamattomuuden vuoksi.

Järvenpään kaupunki ei ole korvausvelvollinen tässä asiassa.

Allekirjoitus

Aija Schukov, kunnossapitopäällikkö

Organisaatiotieto

Järvenpää