§ 8 Myrskyvahinko Loutinkadulla 12.8.2017

Lataa 

JARDno-2017-1364

Päätöspäivämäärä

30.11.2017

Päätöksen tekijä

Kunnossapitopäällikkö

Päätöksen perustelut

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan vahingonkorvausten myöntämisessä, jossa päätöksen tekijä määräytyy korvauksen kokonaisarvon mukaan ja jossa vahingonkorvauksen arvo on alle 5000 euroa, toimivalta on kunnossapitopäälliköllä, kun kyseessä on käyttötalousmeno. ( elinkeinojohtaja 29.8.2017 )

Päätös

Vahingonkorvauslain ( 31.5.1974 / 412 ) 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella hakijalle aiheutuneen vahingon voitaisiin katsoa aiheutuneen Järvenpään kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Alueen puut, mukaan lukien myrskyssä kaatuneet ja vahinkoja aiheuttaneet 13 puuta, ovat saadun selvityksen mukaan olleet päälle päin hyväkuntoisia eivätkä ole edellyttäneet toimenpiteitä.

Järvenpään kaupunki ei ole korvausvelvollinen tässä vahinkoasiassa.

Allekirjoitus

Aija Schukov, kunnossapitopäällikkö

Organisaatiotieto

Järvenpää