§ 1001 Uudenvuoden ilotulitus 2018-2020

Lataa 

JARDno-2018-3489

Päätöspäivämäärä

13.11.2018

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja

Päätöksen perustelut

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan sopimuksessa, jossa useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on alle 200 000 euroa, toimivalta on kulttuurijohtajalla.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että uudenvuoden ilotulituksia 2018-2020 toimittamaan valitaan Pearsonic Oy.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Sami Ylisaari

Organisaatiotieto

Kulttuuri ja tapahtumat