§ 10 Kulttuurin kohdeavustukset 2021

Lataa 

JARDno-2021-230

Päätöspäivämäärä

11.5.2021

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 25.5.2020 § 28)
Hyvinvointi, toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11)

Päätös

Päätän myöntää kulttuuritoiminnan vuoden 2021 kohdeavustukset liitteen mukaisesti, yhteensä 15 000 euroa.

Jos korona epidemia aiheuttaa merkittäviä muutoksen suunniteltuun tuotantoon on siitä ilmoitettava kulttuuripalveluille. Järvenpää kaupunki ymmärtää muuttuneita olosuhteita ja joustaa avustusten käytön suhteen. Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.4.2021 § 29 joustosta avustusten käytössä Korona-tilanteesta johtuen.

Kohdeavustuksella toteutetusta hankkeesta on toimitettava selonteko kustannuksineen (kuitit/kuittijäljennökset tai toimintakertomus) tapahtuman toteutumisen jälkeen, viimeistään 31.12.2022 mennessä. Avustukset on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen. Jos myönnetyn avustuksen kohde peruuntuu pandemiasta tai muusta syystä johtuen, peritään avustus takaisin. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli hakija salaa tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuspäätökseen.

Allekirjoitus

Kulttuurijohtaja  Sami Ylisaari

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue