§ 12 Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden rajoitukset

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

28.5.2021

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11)

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen 24.5.2021 määräykseen perustuen päätän, että museopalveluiden fyysisten tilojen avoinnapitoa jatketaan rajoituksin. Järvenpää-talon tilat pysyvät edelleen suljettuina muilta osin kuin kasvomaskien jaon osalta vähävaraisille sekä kuntavaalien ennakkoäänestyksen ja äänestyksen osalta. 

Aluehallintoviraston edellyttämä asiakkaiden turvavälien ylläpitämisen mahdollistaminen sekä asiakkaiden lähikontaktien tosiasiallinen välttäminen toteutetaan museon tiloissa niin, että kohteisiin on pääsy vain ennakkovarauksella. Kerralla sisään tulevan ryhmän kokoa rajataan ja ajoitetaan niin, että OKM:n ja THL:n (21.9.2020) turvaoheistusta on mahdollista noudattaa koko vierailun ajan. Järvenpää-talon osalta tilojen käyttö rajataan mainittuihin toimiin, jotta voidaan varmistaa OKM:n ja THL:n turvaohjeistuksen noudattaminen.

Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Allekirjoitus

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue