§ 2 Kolmisointusopimuksen mukainen Kallio-Kuninkalan äänitysstudion käyttö

Lataa 

JARDno-2018-725

Päätöspäivämäärä

14.2.2018

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö
SIVA, toimivallan siirto 11.5.2017 § 27

Päätös

Päätän myöntää Pauli Saariselle oikeuden käyttää Kallio-Kuninkalan Leonora-salia ja tarkkaamoa kaupungin hinnalla siten, että kaupunki laskuttaa etukäteen Pauli Saariselta saman hinnan kuin mitä Kallio-Kuninkala laskuttaa kaupungilta.

Pauli Saarinen käyttää Leonora-salia 23.2. ja äänitarkkaamoa 27.2. Yhteensä näistä muodostuu laskutettavaa 600,- euroa.

Saarisen tulee suorittaa summa kaupungille 21.2.2018 mennessä laskua vastaan.

Päätös edellyttää, että esitetty projekti aikatauluineen ja varauksineen sopii tilojen ensi-sijaiselle käyttäjälle Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle.

Allekirjoitus

Kalle Jämsén, kulttuurijohtaja

Organisaatiotieto

Kulttuuri ja tapahtumat