§ 1000 Kirjaston lainausautomaation laajentaminen

Lataa 

JARDno-2018-1467

Päätöspäivämäärä

24.4.2018

Päätöksen tekijä

Kulttuurijohtaja

Päätöksen perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 11.5.2017 § 27 toimivallan siirtäminen.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että  P.V.Supa Oy:ltä hankitaan Järvenpään kirjaston monitoimiautomaatit suorahankintana ja ylläpitosopimuksella tarjouksen mukaisesti.

Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Allekirjoitus

Kalle Jämsén, kulttuurijohtaja

Organisaatiotieto

Kulttuuri ja tapahtumat