§ 3 Uimahallin vedenpuhdistuskemikaalit

Lataa 

JARDno-2018-3764

Päätöspäivämäärä

4.2.2019

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Todetaan, että voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan toimivalta on vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtajalla tavarasopimusten hankinnoissa, joissa useampivuotisten tavaraostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on alle 200.000 euroa (alv 0 %).

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupungin uimahallin vedenpuhdistuskemikaalien toimitus-/sopimuskumppaniksi valitaan LT-Tuote Oy.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja, kun tarjoajalla on esittää henkilöstöä koskevat tiedot sekä yleisissä kriteereissä vaadittavat tiedot. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Kaupunki ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan uimahallin tarpeita vastaavasti.

 

 

 

Allekirjoitus

vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut