§ 3 Rehtorin viran täyttäminen Järvenpään Opistoon

Lataa 

JARDno-2018-1098

Päätöspäivämäärä

26.4.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja rehtorin kelpoisuus asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti (tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsottiin kokemus yleissivistävän aikuiskoulutuksen tai taiteen perusopetuksen pedagogisesta johtamisesta sekä hyvä perehtyneisyys vapaaseen sivistystyöhön. Edellytyksenä oli  itsenäinen ja tuloksellinen työote sekä hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään Opiston rehtorin virkaan on kasvatustieteen maisteri (KM) Mika Hagelin. Mika Hagelin on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Järvenpään kaupungin hallintosääntö.

Päätös

Päätän valita KM Mika Hagelinin Järvenpään Opiston rehtorin virkaan 01.08.2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

HR-palvelut