§ 13 Nuorisopalveluiden päällikön viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-3882

Päätöspäivämäärä

29.11.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus nuorisotyön eri aloilta, lisäksi viranhaltijalta edellytetään kokemusta esimiestyöstä sekä nuorten hyvinvointiin liittyvistä kehittämis- ja projektitehtävistä. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin nuorisopalveluiden päällikön virkaan on sosionomi YAMK (henkilötieto poistettu). (henkilötieto poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin nuorisopalvelupäällikön virkaan 1.1.2019 alkaen sosionomi YAMK(henkilötieto poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

(henkilötiedot poistettu)Koulutusjohtaja

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue