§ 9 Lukion lukuvuosikertomus 2017 - 2018

Lataa 

JARDno-2018-2965

Päätöspäivämäärä

12.9.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimivallan siirtäminen (Siva 11.5.2017 § 27)

Järvenpään lukio on toteuttanut koulutusjohtajan 18.10.2017 (§ 4) hyväksymää lukuvuosisuunnitelmaa ja toiminta vastaa lukiolain (21.8.1998/629 § 2) asettamia tavoitteita.

Päätös

Päätän hyväksyä Järvenpään lukion toimintakertomuksen lukuvuodelta 2017–2018 liitteen mukaisena.

Allekirjoitus

Koulutusjohtaja Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue