§ 32 Käännös- ja tulkkauspalvelut 2020-2022 asioimistulkkaus Vietnam (Asia ei vielä julkinen JulkL § 6 ja 7)

JARDno-2019-3015

Päätöspäivämäärä

2.12.2019

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu tarjousten vertailun antamaan lopputulokseen. Tarjousten vertailu, hankinnan peruste ja ratkaisu on kerrottu päätöksen kuvaus -kohdassa. Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme (3) palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän.

Toimivalta perustuu hyvinvoinnin palvelualueen voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan asiakkuusjohtajalle käyttötalousosan hankinnoissa, joiden hankinnan arvo on alle 200.000 € (alv 0%).

Päätös

Päätän, että Käännös- ja tulkkauspalvelut, asioimistulkkaus Vietnam puitesopimustuottajaksi valitaan etusijajärjestyksessä: 1. Vantaan tulkkikeskus Oy, 2. Oulan Tulkkauspalvelut Oy, 3. Kouvolan Tulkkikeskus Oy. 

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. 

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja, kun tarjoajilla on esittää henkilöstöä koskevat tiedot ja tiedot täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä. Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin.

Allekirjoitus

vapaa-aika- ja osaamispalveluiden johtaja, Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut