§ 1 Ilmaisutaiteen suunnittelijaopettajan viran täyttäminen Järvenpään Opisto

Lataa 

JARDno-2018-1104

Päätöspäivämäärä

26.4.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti (tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsottiin kokemus taiteen perusopetuksesta sekä monipuolinen perehtyneisyys ilmaisutaiteen, teatteritaiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Myönteinen ja luova ote työhön katsottiin eduksi tehtävän hoitamisessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin ilmaisutaiteen suunnittelijaopettajan  virkaan on tanssitaiteen maisteri Katarina McAlester. Katarina McAlester on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö.

Päätös

Päätän valita tanssitaiteen maisteri Katarina McAlester Järvenpään kaupungin ilmaisutaiteen suunnitelijaopettajan virkaan Järvenpään Opistolle 01.08.2018 alkaen. Varalle valitaan filosofian maisteri / Master of Arts Piia Surakka.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jari Lausvaara

Organisaatiotieto

HR-palvelut