§ 1 Palveluohjaajan viran (50 %) täyttäminen

Lataa 

JARDno-2018-15

Päätöspäivämäärä

3.1.2018

Päätöksen tekijä

Kotihoidon päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon alempi korkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Lisäksi edellytettiin alan työkokemusta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin palveluohjaajan virkaan (50 %) on Merita Sippola.

 

Päätös

Päätän valita sosionomi (YAMK) Merita Sippolan Järvenpään kaupungin omaishoidon palveluohjaajan virkaan (50 %). 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. 

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Katri Kakko, palveluohjauksen päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut