§ 1009 Yksityisiä sosiaalipalveluita tuottavan yrityksen rekisteröinti / Puhelu Päivässä Palvelu

Lataa 

JARDno-2018-3845

Päätöspäivämäärä

13.12.2018

Päätöksen tekijä

Koti- ja erityisasumisen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö / Lautakuntien toimivallan siirtäminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta, Lasten ja nuorten lautakunta)

Päätös

Päätän merkitä Puhelu Päivässä Palvelun Järvenpään kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylläpitämään henkilörekisteriin yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n ja 13 §:n nojalla.

Puhelu Päivässä Palvelu tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Puhelu Päivässä Palvelu täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Katson, että Puhelu Päivässä Palvelu kuuluu kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Päätös on voimassa 13.12.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Organisaatiotieto

Erityisasuminen