§ 1005 YKSITYISIÄ SOSIAALIPALVELUITA TUOTTAVAN YRITYKSEN RE-KISTERÖINTI

Lataa 

JARDno-2018-2255

Päätöspäivämäärä

26.6.2018

Päätöksen tekijä

Koti- ja erityisasumisen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö / Lautakuntien toimivallan siirtäminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta, Lasten ja nuorten lautakunta)

Päätös

Päätän merkitä Tictum Oy:n Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ylläpitämään henkilörekisteriin yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 11 §:n ja 13 §:n nojalla.

 

Tictum Oy tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Tictum Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Tictum Oy:n palvelu kuuluu kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

 

Päätös on voimassa xx.xx.xx alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta.  Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen

Organisaatiotieto

Erityisasuminen