§ 1006 Suorahankintapäätös mielenterveyskuntoutujan tehostetusta asumispalvelusta Lipen hoivakodissa

Lataa 

JARDno-2018-3573

Päätöspäivämäärä

29.10.2018

Päätöksen tekijä

Koti- ja erityisasumisen johtaja

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 § 23 "Toimivallan edelleen siirtyminen"

Päätös

Edellä mainituin perustein kaupunki päättää hankkia Lipen Hoivakodista liitteessä 1 mainitulla asiakkaalle tehostettua asumispalvelua 28.9.2018 alkaen toistaiseksi seuraavin ehdoin:

Asiakkaan palvelusta tehdään suorahankintasopimus, jossa noudatetaan Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen puitesopimuksen ehtoja ja hintoja

Hankinnan arvo noin 200 000 euroa.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen

Organisaatiotieto

Erityisasuminen