§ 1008 Suorahankintapäätös ikääntyneen palveluasumisesta

Lataa 

JARDno-2018-3915

Päätöspäivämäärä

21.11.2018

Päätöksen tekijä

Koti- ja erityisasumisen johtaja

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 § 23 "Toimivallan edelleen siirtyminen".

Päätös

Edellä kuvatuin perustein kaupunki päättää hankkia Kivipuistosta liitteessä 1

mainitulle asiakkaalle palveluasumista 17.11.2018 alkaen.

Asiakkaan kohdalla noudatetaan ”KLKH78 Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasuminen” asumispalveluiden puitesopimuksen ehtoja soveltuvin osin.

Hankinnasta tehdään erillinen asiakaskohtainen sopimus.

Hankinnan arvo noin 159 000 euroa.

 

Allekirjoitus

Koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Organisaatiotieto

Erityisasuminen