§ 1001 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Laatutyöt Oy

Lataa 

JARDno-2018-582

Päätöspäivämäärä

14.3.2018

Päätöksen tekijä

Koti- ja erityisasumisen johtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö / Lautakuntien toimivallan siirtäminen (Sosiaali- ja terveyslautakunta, Lasten ja nuorten lautakunta)

Päätös

Uudenmaan Laatutyöt Oy tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Uudenmaan Laatutyöt Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson, että Uudenmaan Laatutyöt Oy:n palvelu kuuluu kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Päätös on voimassa 14.3.2018 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kunnalle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta.  Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Tiina Palmu, Johanna Sinkkosen puolesta

Organisaatiotieto

Erityisasuminen