§ 4 Viran täyttäminen / erityisopettaja (ela)

Lataa 

JARDno-2018-1102

Päätöspäivämäärä

27.4.2018

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen erityisopettajan kelpoisuus (tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsottiin kokemus yläkoulussa työskentelystä sekä hyvä perehtyneisyys kolmiportaiseen tukeen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisopettajan (ela) virkaan on KM Miia Kurkola. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM Miia Kurkolan Järvenpään kaupungin perusopetuksen erityisopettajan (ela) virkaan 1.8.2018 alkaen. Varalle valitaan Susanna Alakarhu.

Koska valittu siirtyy virkaan vastaavasta tehtävästä Järvenpään kaupungin sisällä, hänen ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta eikä rikosrekisteriotetta. Myöskään koeaikaa ei määrätä.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. Vuosisidonnaisesta lisästä päätetään erikseen. Työaika määritellään opettajatietolomakkeessa lukuvuosittain. 

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus