§ 3 Viran täyttämättä jättäminen / erityisluokanopettaja

Lataa 

JARDno-2018-1108

Päätöspäivämäärä

27.4.2018

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan  viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kuusi hakijaa, joista yksi perui hakemuksen. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan käytettävissä olevista hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

Perusopetus