§ 3 Uskonnon lehtorin viran täyttäminen Koivusaaren kouluun

Lataa 

JARDno-2020-188

Päätöspäivämäärä

2.4.2020

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulu tutkinto ja perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus opetettavassa aineessa. hakuilmoituksen mukaan virkaan valitulla on velvollisuus opettaa myös elämänkatsomustietoa. Eduksi katsottiin kokemus tiimityöskentelystä sekä taito opettaa monipuolisin menetelmin, myös digitaalisia välineitä käyttäen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin uskonnon lehtorin virkaan on teologian maisteri (Henkilötiedot poistettu).

(Henkilötiedot poistettu) on osaamisensa lisäksi hakijoista eniten työkokemusta yläkoulun uskonnon opettajan tehtävistä ja hän on haastattelun perusteella soveltuvin avoinna olevaan virkaan.

 

 

 

 

 

Päätös

Päätän valita teologian maisteri (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin perusopetuksen uskonnon lehtorin virkaan 1.8.2020 alkaen.

Varalle valitaan teologian maisteri Pirkko Leppänen..

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut