§ 2 Matematiikan määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Koivusaaren kouluun

Lataa 

JARDno-2019-2152

Päätöspäivämäärä

14.6.2019

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta matematiikan tuntiopettajan kelpoisuusehtona on ollut ylempi korkeakoulu sekä perusopetuksen opettajan kelpoisuus matematiikassa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkasuhteista tehtävää täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tehtävässä eduksi katsottiin 1-2 vuoden kokemus yläkoulussa opettamisesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin matematiikan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään on FM Kalle Aho. Hänellä on tehtävän edellyttämä koulutus sekä hakuilmoituksessa toivottu kokemus yläkoulussa opettamisesta sekä lisäksi kokemusta luokanvalvojan tehtävän hoitamisesta. Haastattelun perusteella hän on soveltuva tehtävään. Varalle valittiin FM Petra Kasari.

 

Päätös

Päätän valita Järvenpään kaupungin Koivusaaren koulun matematiikan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ajalle 8.8.2019-31.7.2020 (henkilötiedot piilotettu) Varalle valitaan (henkilötiedot piilotettu)

Matematiikan tuntiopettajan virkasuhteisessä tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut