§ 2 Kotitalouden lehtorin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-189

Päätöspäivämäärä

19.3.2020

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus opetettavassa aineessa, eduksi katsottiin kokemus tiimityöskentelystä, valmiutta opettaa monipuolisin menetelmin sekä taitoa käyttää digitaalisia välineitä opetuksessa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin kotitalouden lehtorin virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä haastattelussa esille tulleiden asioiden perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

 

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin kotitalouden lehtorin virkaan 01.08.2020 alkaen. Varalle valitaan KM (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut