§ 1 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2021-161

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä neljästä hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori  

Organisaatiotieto

HR-palvelut