§ 1 Erityisluokanopettajan viran (2 kpl) täyttämättä jättäminen Koivusaaren kouluun

Lataa 

JARDno-2019-207

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin kaksi erityisluokanopettajan virkaa on ollut haettavana 24.1.-7.2. ja 7.-21.3.2019 väliset ajat. Virkojen sijoituskouluna on Koivusaaren koulu. Virat ovat olleet haettavana Järvenpään kaupungin yleisessä tietoverkossa ja TE-keskuksen sivuilla. Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (KM), erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkoihin haki määräaikaan mennessä seitsemän hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista kaksi täytti viran kelpoisuusehdot, mutta he vetivät hakemuksensa pois hakuprosessin aikana työllistyttyään muualle. Haastalluun kutsuttiin neljä hakijaa, joista yksi perui tulonsa. Haastattelijoina toimivat rehtori Marja Yiniemija apulaisrehtori Eija Erkkilä.

 

Järvenpään kaupungin hallintosääntö.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajien virat (2 kpl) täyttämättä Koivusaaren kouluun, koska kukaan käytettävissä olevista hakijoista ei täytä viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut