§ 1 Erityisluokanopettajan (2) viran täyttämättä jättäminen, Koivusaaren koulu 

Lataa 

JARDno-2024-149

Päätöspäivämäärä

7.2.2024

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen peruste

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja erityisluokanopettajan kelpoisuus (luokka-asteet 7-9) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä neljästä hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Kuvaus

Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virka on ollut haettavana 1.1.-1.2.2024 välisen ajan. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin yleisessä tietoverkossa ja TE-keskuksen sivuilla sekä Kuntarekry- ja rekrytointi.com -työnhakupalveluissa.

 Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja erityisluokanopettajan kelpoisuus (luokka-asteet 7-9) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.  Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä neljästä  hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja, joten ketään ei kutsuttu haastatteluun. 

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Marja Yliniemi, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut