§ 1 Erityisluokanopettajan (2) viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2020-187

Päätöspäivämäärä

28.2.2020

Päätöksen tekijä

Koivusaaren koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajien viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulu tutkinto ja perusopetuksen erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan neljästä hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää molemmat erityisluokanopettajan virat täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Rehtori Marja Yliniemi

Organisaatiotieto

HR-palvelut