§ 1 Kirjastopalveluiden tila- ja käyttörajoitukset 1.2.-15.2.2022/ korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

3.2.2022

Päätöksen tekijä

Kirjastopalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28).

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11).

Päätös

Kirjaston tilojen käyttö

Kirjaston fyysiset palvelut ja kirjaston tilojen asiakaskäyttö järjestetään siten,​ että Etelä-​ Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaiset tartuntatautilain määrittelemät turvallisuusnäkökohdat täyttyvät. Asiakkailla on mahdollisuus ja ohjeistus käsihygienian ylläpitoon sekä tarpeeksi väljyyttä lähikontaktien välttämiseen. Asiakasluku-​ ja työskentelypaikkojen määrää voidaan tarvittaessa edelleen rajoittaa tarvittavan väljyyden turvaamiseksi. Erillisiä tiloja ja huoneita koskevat käyttörajoitukset ovat mahdollisia. Myös kirjaston tiloissa samaan aikaa sisällä olevaa asiakasmäärää voidaan tilanteen vaatiessa rajoittaa.

Yleisötilaisuudet,​ tapahtumat ja yleiset kokoontumiset kirjaston tiloissa

Kirjaston tiloissa voi järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia,​ joihin osallistuu enintään 50 henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Istumapaikkojen määrä tapahtumassa määritellään tapaus- ja tilakohtaisesti ottaen huomioon tartuntatautilain edellyttämä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden tartunnan riskin minimoiminen mm. rajaamalla osallistujamäärää tapahtumatilassa tai eristämällä tapahtumatoiminta muusta kirjastotoiminnasta.

Terveysturvallisuus on toiminnan järjestäjän vastuulla.

Päätös on voimassa ajalla 1.2.2022-​15.2.2022.

Kirjaston toiminnassa huomioidaan Aluehallintoviraston päätökset ja Keusoten ohjeistukset ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset viranomaiset niin päättävät. Suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.  

Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta. 

Allekirjoitus

Kirjastopalveluiden päällikkö, Järveläinen Katariina

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue