§ 13 Kirjaston tila- ja käyttörajoitukset sekä aukioloajat 7.10.2021 alkaen

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

14.10.2021

Päätöksen tekijä

Kirjastopalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (HYVO 27.2.2020 § 11)

Päätös

AVI:n ja Keusoten sekä Järvenpään kaupungin koronavalmiusryhmän linjauksiin perustuen päätän:

Kirjaston aukioloajat ovat 7.10.2021 alkaen:

 

Omatoimi

Itsepalvelu

Palvelu

Omatoimi

maanantai -torstai

6-9 

9-11 

11-20

20-21

perjantai

6-9 

9-11

11-18 

18-21

lauantai ja aattopäivät

6-9 

9-11

11-15

15-17

sunnuntai ja arkipyhä

6-17

-

-

-

Omatoimikirjastoaika laajenee iltoihin ja viikonloppuihin. Omatoimikirjastoon pääsee ennen itsepalveluaikaa ja palveluajan jälkeen vain kirjautumalla järjestelmään kirjastokortilla ja pin-koodilla. Omatoimikirjastossa käytössä ovat rajoitetut tilat ja palvelut. Lainaus- ja palautusautomaatit ovat itsenäisesti käytettävissä, samoin verkkopalvelut. Henkilökunta ei ole käytettävissä.

Itsepalveluaikana kaikki kirjaston asiakastilat ja kokoelmat ovat käytettävissä, asiakaspalvelua ei ole. Lainaus- ja palautusautomaatit ovat itsenäisesti käytettävissä, samoin asiakastietokoneet ja verkkopalvelut.

Palveluaikana myös asiakaspalvelupisteet ja puhelinpalvelu ovat toiminnassa.

Maskisuositus

Keusoten 8.10.2021 päivätyn suosituksen perusteella 12 vuotta täyttäneille kirjaston asiakkaille suositellaan edelleen maskin käyttöä kirjaston tiloissa oleskeltaessa.

Kirjaston tilojen käyttö

Kirjaston tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Kirjaston fyysiset palvelut ja kirjaston tilojen asiakaskäyttö järjestetään siten, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaiset turvallisuusnäkökohdat täyttyvät. Asiakkailla on mahdollisuus ja ohjeistus käsihygienian ylläpitoon sekä tarpeeksi väljyyttä lähikontaktien välttämiseen. Asiakasluku- ja työskentelypaikkojen määrää voidaan tarvittaessa edelleen rajoittaa tarvittavan väljyyden turvaamiseksi. Erillisiä tiloja ja huoneita koskevat käyttörajoitukset ovat mahdollisia. Myös kirjaston tiloissa samaan aikaa sisällä olevaa asiakasmäärää voidaan tilanteen vaatiessa rajoittaa siten, että tartuntatautilain pykälän 58 c mukaisia määräyksiä pystytään noudattamaan.

Opetuksen järjestämistä koskevat määräykset ovat voimassa myös kirjaston tiloissa opetusta toteutettaessa.

Yleisötilaisuudet, tapahtumat ja yleiset kokoontumiset kirjaston tiloissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen perusteella kokoontumisrajoitukset eivät ole enää 1.10.2021 alkaen voimassa Järvenpään kirjaston yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa ja yleisissä kokoontumisissa.

Toiminnassa on kuitenkin noudatettava edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka, kso. kohta Tilojen käyttö edellä. Ko. pykälän nojalla kirjaston yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää saatetaan eri tiloissa joutua rajoittamaan tarvittavan väljyyden turvaamiseksi.

Harrastustoiminta kirjastossa

Harrastamisessa kirjaston tiloissa toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista täyttyvät. Toiminnan järjestämisessä kyseisen pykälän velvoitteiden mukaisesti järjestäjän on huomioitava sekä harrastustoimintaan osallistuvat että kirjaston muu asiakaskunta sekä henkilökunta. Harrastustoiminnan järjestämisestä annetut Keusoten suositukset ovat voimassa myös kirjaston tiloissa toimintaa järjestettäessä. Harrastustoimintaan osallistuvien tai muiden kirjastossa samaan aikaan asioivien määrää voidaan joutua rajoittamaan, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa. 

Yksityistilaisuudet

Kirjaston tiloissa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa järjestäjän vastuulla on pitää huolta terveysturvallisista käytänteistä; tilojen väljyys, osallistujilla on mahdollisuus käyttää halutessaan maskia, juhliin osallistutaan vain terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygienista. 

 

Kirjaston toiminnassa huomioidaan Aluehallintoviraston päätökset ja Keusoten ohjeistukset ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset viranomaiset niin päättävät. Suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.

 Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Allekirjoitus

Kirjastopalveluiden päällikkö, Järveläinen Katariina

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue