§ 1004 Kirjaston näyttelytilan käyttö: Heikki Lehtosaari

Lataa 

JARDno-2018-930

Päätöspäivämäärä

5.3.2018

Päätöksen tekijä

Kirjastopalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 11.5.2017 § 27 toimivallan siirtäminen.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katariina Järveläinen, kirjastopalveluiden päällikkö

Organisaatiotieto

Kulttuuri ja tapahtumat