§ 9 Kirjaston asiakastilojen ja palveluiden käyttö 16.6. 2021 alkaen huomioiden koronarajoitukset

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

16.6.2021

Päätöksen tekijä

Kirjastopalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)
Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11)

Päätös

Etelä-​Suomen aluehallintoviraston 14.6.2021 määräykseen (ESAVI/21177/2021) ja Keusoten 14.6.2021 suositukseen perustuen päätän lieventää Järvenpään kirjaston tilojen ja toiminnan rajoituksia 16.6.2021 alkaen. Kirjaston tilojen ja palveluiden toteuttamisessa noudatetaan edellä mainituista lähtökohdista tartuntatautilain 58 c §:n edellyttäviä turvallisuusjärjestelyitä seuraavasti:

  • asiakasopasteet lähikontaktien välttämisestä ja turvallisesta asioimisesta kirjaston eri tiloissa
  • asiakkaille on kirjaston tiloissa vahva henkilösuojaimen käyttösuositus,​ tiloissa käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä sekä tehostettu siivous
  • luku ja oleskelupaikkojen (istuimet,​ pöydät) määrä ja sijoittelu mahdollistavat lähikontaktin välttämisen
  • asiakkaiden käytettävissä on aikarajoitteisia (30 min1h) tietokoneita ja tulostin,​ kopiointimahdollisuutta ei ole toistaiseksi
  • henkilökunnalla henkilösuojaimet ja koronaturvallisuuskäytänteet asiakaspalvelussa ja muussa työssä
  • yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa järjestettäessä huolehditaan, että lähikontakteja voidaan tosiasiallisesti välttää ja terveysturvallisuus voidaan varmistaa.

 

Kirjaston toiminnassa huomioidaan Aluehallintoviraston päätökset ja Keusoten ohjeistukset ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset viranomaiset niin päättävät. Suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.

Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Allekirjoitus

Kirjastopalveluiden päällikkö vs.  Laura Verronen

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut