§ 6 Kirjaston asiakastilojen ja käytön rajoittaminen/korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Kirjastopalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11)

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.4.2021 määräyksen (tartuntatautilaki 58 d §) edellyttämä asiakkaiden turvavälien ylläpitämisen mahdollistaminen sekä asiakkaiden lähikontaktien tosiasiallinen välttäminen toteutetaan kirjaston tiloissa ohjaamalla asiakkaita eri tavoin välttämään ryvästymistä ja yhteen kokoontumista sekä pitkäaikaista oleskelua kirjastossa ja asioimaan ripeästi, ylläpitämään riittäviä turvaetäisyyksiä sekä huolehtimaan  koronahygieniasta. Kirkes-kuntien kirjastoissa on linjattu lähtökohtaisesti yhteneväisistä kirjastopalveluiden rajoitusperiaatteista.

 

Päätän, että

Järvenpään kirjaston palveluiden ja tilojen jo aikaisemmin päätettyjä (JARDno-2020-769) rajoituksia noudatetaan aukioloaikojen puitteissa 2.5.2021 saakka.

 

3.5.– 16.5. 2021 ajalla kirjaston tilojen ja palveluiden käyttörajoitukset toteutetaan edellä mainituista lähtökohdista tartuntatautilain 58 d §:n edellyttämillä turvallisuusjärjestelyillä seuraavasti:

 • kirjaston kokoelmat ja asiakastilat ovat aukioloaikojen puitteissa asiakkaiden käytettävissä lukuun ottamatta ryhmä ja tapahtumatiloja sekä varattavia tai vuokrattavia tiloja
 • kerrallaan sisällä kirjaston tiloissa olevien asiakkaiden määrää rajoitetaan
 • asiakasopastus kirjaston eri tiloissa, tarvittaessa myös sisäänkäynneillä sekä tilannekuulutuksin
 • asiakkailla kirjaston tiloissa vahva henkilösuojaimen käyttösuositus, tiloissa käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä sekä tehostettu siivous
 • luku ja oleskelupaikkojen (istuimet, pöydät) määrä on kaikissa tiloissa erittäin rajoitettu ja niiden sijoittelussa huomioidaan riittävä väljyys
 • päivälehdet ovat luettavissa lehtilukusalissa, myös ePresspalvelu on käytettävissä; kaikki aikakauslehdet ovat lainattavissa
 • asiakaspalvelua toteutetaan palveluaikoina palvelupisteissä (pleksit), puhelimitse sekä verkkopalveluina; välttämättömissä lähineuvontatilanteissa asiakkailta edellytetään aina maskin käyttöä
 • varaustoiminnot ja Kirkeskokoelmat ovat käytettävissä
 • lainaus ja palautus itsepalveluna automaateilla
 • asiakkaiden käytettävissä on aikarajoitteisia (30 min) tietokoneita ja tulostin, kopiointimahdollisuutta ei ole
 • fyysisiä tapahtumia ja ryhmäkäyntejä ei järjestetä
 • näyttelyseinä ei ole käytettävissä
 • omatoimikirjastoaika sisään kirjautumalla on vain rajoitetusti käytössä (arkiaamut)
 • kirjaston viestintä,​ verkkopalvelut ja ​aineistot sekä digitaaliset tapahtumat toimivat normaalisti
 • henkilökunnalla henkilösuojaimet ja koronaturvallisuuskäytänteet

 

Kirjaston ajankohtaiset aukioloajat ovat nähtävillä kirjaston ulko-ovilla sekä verkkopalveluissamme https:// kirkes.finna.fi.

 

Rajoituksia kirjaston tilojen ja toimintojen osalta tullaan jatkamaan Aluehallintoviraston päätösten ja Keusoten ohjeistuksen mukaan ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset  viranomaiset niin päättävät.

 

Toimijoiden tulee varautua siihen,​ että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.

 

 

 

 

Allekirjoitus

Kirjastopalveluiden päällikkö, Järveläinen Katariina

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue