§ 5 Kirjaston asiakastilojen ja käytön rajoittaminen/korona

Lataa 

JARDno-2020-769

Päätöspäivämäärä

13.4.2021

Päätöksen tekijä

Kirjastopalveluiden päällikkö

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV25.5.2020 § 28)

Hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtäminen (Hyvo 27.2.2020 § 11)

Päätös

Aluehallintoviranomaisen tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen päätökseen Helsingin ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla perustuen päätän jatkaa Järvenpään kirjaston tilojen ja palveluiden nykyisiä käyttöajoituksia 28.4.2021 saakka:

  • asiakaskäytössä ovat vain muista tiloista rajattavat omatoimikirjastotilat,​ joissa etukäteen varatun aineiston sekä aulatilan suppeista kokoelmista lainaaminen ja aineiston palauttaminen on mahdollista itsepalveluperiaatteella automaateilla
  • käytettävissä on aikarajoitteinen tietokone ja tulostin välttämättömien verkkopalveluiden käyttöä varten
  • fyysisiä tapahtumia,​ opastuksia ja ryhmäkäyntejä ei järjestetä eivätkä varattavat tilat ole asiakkaiden käytettävissä
  • kirjaston viestintä, verkkopalvelut ja -aineistot sekä digitaaliset tapahtumat toimivat normaalisti
  • asiakaspalvelua annetaan puhelimitse ja sähköpostitse kirjaston aukioloaikoina
  • asiakkailla vahva henkilösuojainsuositus,​ käsihygienian mahdollistaminen,​ asiakasopasteet, tilojen tehostettu siivous
  • henkilöstöllä henkilösuojaimet ja koronaturvallisuuskäytänteet
  • toiminta toteutetaan tavalla,​ jolla minimoidaan lähikontaktit ja mahdollistetaan ripeä asiointi sekä turvaetäisyydet

Rajoituksia kirjaston tilojen ja toimintojen osalta tullaan jatkamaan Aluehallintoviraston päätösten ja Keusoten ohjeistuksen mukaan ilman erillistä päätöstä niin pitkään kuin kyseiset  viranomaiset niin päättävät.

Toimijoiden tulee varautua siihen,​ että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua nopeasti muuttamaan,​ mikäli koronaepidemiatilanne niin edellyttää tai sallii.

Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

Allekirjoitus

Kirjastopalveluiden päällikkö, Järveläinen Katariina

Organisaatiotieto

Lasten ja nuorten / sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue