§ 2 Virka-apulaisrehtorin viran täyttäminen Kinnarin kouluun

Lataa 

JARDno-2019-204

Päätöspäivämäärä

1.3.2019

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun opettajan kelpoisuus ja opetushallinnon tutkinto opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus perusopetuksen yhtenäiskoulurakenteen ja yhtenäiskoulun toiminnan tuntemus.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin virka-apulaisrehtorin virkaan on (henkilötiedot poistettu). Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin virka-apulaisrehtorin virkaan Kinnarin kouluun 18.3.2019 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut