§ 10 Perusopetuksen suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorin viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-1276

Päätöspäivämäärä

26.5.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun lehtorin kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti (tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsottiin positiivisen pedagogiikan taidot, hyvät yhteistyötaidot sekä halu suunnitella opetusta yhdessä muiden aineen- ja luokanopettajien kanssa. Lisäksi hakijalta toivottiin halua ja mielellään kokemustakin opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaan on (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi positiivisen pedagogiikan keinojen tuntemuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin perusopetuksen suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaan 1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut