§ 5 Perusopetuksen lehtorin viran täyttäminen (ruotsin ja saksan tai englannin ja saksan kieli)

Lataa 

JARDno-2021-664

Päätöspäivämäärä

1.4.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun kielten (ruotsi ja saksa tai englanti ja saksa) opettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin positiivisen pedagogiikan taidot, hyvät yhteistyötaidot ja halukkuus suunnitella opetusta yhdessä muiden aineenopettajien tai luokanopettajien kanssa.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (ruotsi ja saksavirkaan on FM (henkilötiedot poistettu). (henkilötiedot poistettu) on hakemuksen, työkokemuksensa ja haastattelussa osoitetun kyvykkyyden perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita FM (henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin perusopetuksen ruotsin ja saksan kielen lehtorin virkaan 01.08.2021 alkaen. Varalle valitaan FM (henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa ei noudateta koeaikaa, koska virkaan valitulla henkilöllä on ollut katkeamaton palvelussuhde Järvenpään kaupungilla.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Rehtori, Oinasmäki Päivi

Organisaatiotieto

HR-palvelut