§ 3 Perusopetuksen lehtorin viran täyttäminen (matemaattiset aineet)

Lataa 

JARDno-2021-165

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun matemaattisten aineiden opettajan kelpoisuus (kahden yhteisenä oppiaineena opetettavan matemaattisen aineen kelpoisuus.) opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä sekä kehittävä työote ja hyvät yhteistyötaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin virkaan on FM Sindi Alanen. Sindi Alanen on hakemuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun kyvykkyyden perusteella kyvykkäin hoitamaan Kinnarin koulun matemaattisten aineiden lehtorin virkaa.

 

Päätös

Päätän valita FM Sindi Alasen Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (matemaattisen aineet) virkaan 1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan FM Maija Hanhijärven.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Päivi Oinasmäki, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut