§ 1 Perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2022-244

Päätöspäivämäärä

16.2.2022

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun matemaattisten aineiden opettajan kelpoisuus (kahden peruskoulussa yhteisenä oppiaineena opetettavan matemaattisen aineen MA FY tai MA KE kelpoisuus) henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin positiivisen pedagogiigan taidot, yhteistyötaidot ja halu kehittää yhteisopettajuutta ja opettaa joustavia opetusryhmiä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtori (matemaattiset aineet) virkaan on FM henkilötiedot piilotettu. henkilötiedot piilotettu on haettuun virkaan pätevä (matematiikka, kemia) ja riittävän opettajakokemuksen omaava opettaja. Haastattelussa henkilötiedot piilotettu osoitti toteuttaneensa hakemiamme periaatteita oman työnsä päätavoitteina; hän toi esille positiivisen pedagogiikan ja opettajien välisen yhteistyön merkityksen sekä oppilaiden kannustavan arvioinnin ja myönteisen kohtaamisen tärkeyden omassa työssään. henkilötiedot piilotettu on osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

Päätös

Päätän valita FM henkilötiedot piilotettu Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) virkaan 1.8.2022 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut