§ 2 Perusopetuksen lehtorin (kotitalous) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-162

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun kotitalouden opettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä sekä kehittävä työote ja hyvät yhteistyötaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (kotitalous) virkaan on KM Niina Hillebrandt. Niina Hillebrandt on hakemuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun kyvykkyyden perusteella kyvykkäin hoitamaan Kinnarin koulun kotitalouden lehtorin virkaan  .

 

Päätös

Päätän valita KM Niina Hillebrandtin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (kotitalous) virkaan1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan KK FM Inga Hietaharju.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Päivi Oinasmäki, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut