§ 4 Perusopetuksen lehtorin (englanti ja ruotsi) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-695

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun kielten (englanti ja ruotsi) opettajan kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin hyvät pedagogiikan taidot, hyvät yhteistyötaidot sekä halukkuus suunnitella opetusta yhdessä muiden aineenopettajien tai luokanopettajien kanssa. Lisäksi virkaan valitulta odotettiin halua ja kokemusta opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (englanti ja ruotsi) virkaan on KTM, FM (henkilötiedot piilotettu). (henkilötiedot piilotettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KTM, FM (henkilötiedot piilotettu) Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (englanti ja ruotsi) virkaan 1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan FM (henkilötiedot piilotettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa ei noudateta koeaikaa, koska virkaan valitun henkilön palvelussuhde säilyy katkeamattomana.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Oinasmäki Päivi

Organisaatiotieto

HR-palvelut