§ 6 Perusopetuksen lehtorin (englanti ja ranska) viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-773

Päätöspäivämäärä

8.4.2021

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun kielten (englannin ja ranskan) opettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus opettaa joustavia ja muuntuvia opetusryhmiä, hyvät positiivisen pedagogiikan taidot ja yhteistyötaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (englanti ja ranska) virkaan on FM (henkilötiedot poistettu). (henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita FM (henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin perusopetuksen lehtorin (englannin ja ranskan kieli) virkaan 1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan FM (henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa ei noudateta koeaikaa, koska henkilön palvelussuhde säilyy katkeamattomana.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Päivi Oinasmäki

Organisaatiotieto

HR-palvelut