§ 3 Luokanopettajan viran täyttäminen Kinnarin kouluun

Lataa 

JARDno-2020-1585

Päätöspäivämäärä

1.7.2020

Päätöksen tekijä

Kinnarin koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusten, haastattelun ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM Merikukka Forsius. Hän on haastattelussa saadun vaikutelman, hakemuksen ja työkokemuksen puolesta sopivin Kinnarin koulun luokanopettajan virkaan.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Päätän valita Kinnarin koulun luokanopettajan virkaan KM Merikukka Forsiuksen 1.8.2020 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Päivi Oinasmäki, Kinnarin koulun rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut